LTO roept op tot maatwerk bij verwijderen van asbestdaken

MAANDAG, 29 MAART, 2021

Bij het verwijderen van asbestdaken zijn boeren en tuinders geconfronteerd met flinke kosten. Ongeacht de staat van het dak en de risico’s bij het verwijderen, is de inhuur van specialisten verplicht. 

 

LTO Nederland vraagt daarom om herziening van de huidige asbestregelgeving en roept op tot een realistisch en risicogericht asbestbeleid. Dit was de insteek van LTO op de internetconsultatie over de arbeidsomstandigheden bij asbestverwijdering.

 

Herijking asbeststelsel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt ook aan een herijking van het asbeststelsel. De focus van het ministerie is daarbij gericht op het op onderdelen verbeteren van het huidige stelsel. Dat heeft dan ook niet de voorkeur van LTO Nederland. Het huidig systeem hangt namelijk door zelfregulering en marktwerking aan elkaar van gedeelde belangen.

Belangenverstrengeling

Publieke en private belangen lopen daarbij door elkaar (zie ook het rapport hierover van het NSOB). LTO roept op de aanbevelingen van het NSOB over te nemen en het stelsel fundamenteel aan te passen om te komen tot een onafhankelijk asbestbeleid waarin het onderzoek door de wetenschap een belangrijke positie inneemt.

Maatwerk verwijderen asbestdaken

LTO Nederland is voorstander van een realistisch en risicogericht asbestbeleid. De wet- en regelgeving moet in verhouding staan met de risico’s die gelopen kunnen zijn. Het voorstel van het ministerie, om de sanering van asbestdaken te allen tijde door gecertificeerde bedrijven te laten uitvoeren, kan betekenen dat de ondernemers onnodig op de kosten zijn gejaagd.

 

Stoplichtmethode

Ongeacht de staat van het dak en de risico’s bij het verwijderen moet de sanering door ‘mannen in witte pakken’ uitgevoerd zijn. LTO Nederland pleit voor een maatwerkoplossing. Daarvoor stelt de organisatie bij de internetconsultatie voor om de ‘stoplichtmethode’ van Vereniging Eigen Huis over te nemen. Hierbij kan met risicogericht maatwerk bekeken zijn of de inhuur van specialisten nodig is, of dat een ondernemer ook zelf aan de slag kan.

 

Bron: LTO nederlandOntvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com