Verzwaarde brandveiligheidsmaatregelen voor stallen op komst, economische gevolgen tellen niet mee

Veehouders zullen in hun (bestaande) stallen extra brandveiligheidsmaatregelen moeten gaan nemen. Binnen zes maanden maakt de LNV minister duidelijk welke eisen ze concreet gaat stellen. Bij deze verzwaarde eisen zal ze niet kijken naar de economische gevolgen daarvan.

„Iedere stalbrand waar dieren omkomen is vreselijk. De gevolgen en de impact op dieren en bij alle betrokkenen zijn groot. Daarom is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Ik ga hiermee aan de slag.” Dat stelt LNV minister Schouten in antwoord op vragen naar aanleiding van het OvV rapport. Ze zegt toe dat ze de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) wat betreft stalbranden op te volgen. Veehouders zullen in hun (bestaande) stallen aanzienlijk extra brandveiligheidsmaatregelen moeten gaan nemen. Binnen zes maanden maakt de minister duidelijk welke eisen ze concreet gaat stellen. Bij deze verzwaarde eisen zal ze niet kijken naar de economische factoren daarvan. Dit stelt de minister in antwoord op vragen over bevindingen van de OvV over de aanpak van stalbranden. Schouten: „Bij het maken van keuzes over te nemen maatregelen wordt altijd gekeken naar het totaalplaatje, waaronder economische factoren. Dit mag echter niet ten koste gaan van brandveiligheid. Daarom ga ik mij ervoor inzetten dat boeren daadwerkelijk aanvullende brandveiligheids-maatregelen kunnen nemen. De brandveiligheid moet daarbij beter worden geïntegreerd in andere thema’s, zoals bijvoorbeeld de brongerichte en integrale aanpak van emissies uit stallen.” Huidige maatregelen met een min of meer vrijwillig karakter zullen, als het aan de minister ligt, niet verdwijnen. Ze zullen worden aangevuld met nieuwe wet- en regelgeving en aanvullende maatregelen zonder vrijwillig karakter.

Niet gewenste resultaten

Volgens de minister toont het onderzoek dat de aanpak van stalbranden niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. De OvV concludeert dat het aantal stalbranden de afgelopen jaren niet is afgenomen en dat het aantal dodelijke dierlijke slachtoffers zelfs is toegenomen. De minister onderstreept dat, samen met de betrokken organisaties in de Actieplannen ‘Aanpak Stalbranden’ en ‘Brandveilige stallen’, afgelopen jaren ook resultaten zijn behaald. Ze verwijst daarbij naar strengere brandveiligheidsmaatregelen in het Bouwbesluit voor nieuwe en verbouwde stallen, voorlichtingsbijeenkomsten en elektrakeuringen bij alle veestallen die aangesloten zijn bij kwaliteitssystemen.

Weinig prioriteit

Op de conclusie van de OvV dat de branche en de overheid te weinig prioriteit schenken aan de aanpak van stalbranden is de minister het eens. „Ik onderstreep deze conclusies en erken dat een andere aanpak nodig is met een grotere verantwoordelijkheid en meer sturing van de overheid. Ik zal dan ook opvolging geven aan de aanbevelingen van de OvV. Het is van belang dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van stalbranden en in de opvolging van de aanbevelingen. Ik zal hier op toezien. „

Antwoord

In 2018 is samen met het Ministerie van BZK bezien of de wet- en regelgeving voor bestaande stallen aangepast moest worden. Toen is ervoor gekozen om maatregelen te nemen, zoals elektrakeuringen bij (vrijwel alle) veestallen en aanscherpingen voor brandveiligheid in de kwaliteitssystemen van de sectoren. Uit het onderzoek van de OvV blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daarom gaat de LNV minister samen met haar collega van BZK opnieuw bezien hoe wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van stallen verder aangescherpt kan worden.

Wettelijke grondslagen

Over de aanbevelingen van de OvV om wettelijke grondslagen te creëren die ervoor zorgen dat brandveiligheid een volwaardige positie krijgt ten opzichte van andere waarden en belangen, het verplicht stellen van compartimentering, jaarlijkse brandveiligheidsinspecties en een maximum stellen aan het aantal dieren per compartiment zal de minister binnen zes maanden uitsluitsel geven evenals een betere afstemming van regelgeving wat betreft brandveilige huisvesting van landbouwdieren.

Bron: ministerie van LNV

Beeld: AD.nlOntvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com