Nieuw Kabinet: wat zijn de gevolgen voor onze sector?

VRIJDAG, 9 APRIL, 2021

De kiezer heeft gesproken en een nieuw kabinet wordt gevormd. Linksom of rechtsom, een nieuw kabinet heeft gevolgen voor de varkenshouderij. Zo bereidt u zich voor.

Stikstofprobleem en de landbouw

Het stikstofdossier ligt nog op tafel en een rechter trekt de reductie van emissiearme technieken in twijfel. Het CBS meldt dat de landbouw sinds 1990 de ammoniakemissie met 49% verminderd heeft. De varkenshouderij zit al op een reductie van 80%. Toch blijven de pijlen van enkele politieke partijen gericht op de landbouw om het stikstofprobleem aan te pakken, gelet op het aandeel in de landelijke totale emissie.   

Krimping veestapel

Partijen, zoals de SP, Groenlinks, PvdA en D66 hebben allemaal een krimping van de veestapel in hun verkiezingsprogramma staan. De liberale gedachte is dat de veestapel niet hoeft te krimpen, maar dat de emissie met innovatie verder verlaagd kan worden. Ook andere onderwerpen die bij de formatie van een nieuw kabinet ter tafel komen, hebben hun weerslag op de varkenshouderij. Denk aan de klimaatdiscussie, energietransitie, dierenwelzijn, ontwikkeling van natuur en de benutting van de schaarse ruimte in Nederland.

Beter verdienmodel voor de agrarische sector

Gaan politici ook strijden voor een beter verdienmodel voor de boeren? Krijgen varkenshouders meer mogelijkheden om als collectief binnen marktconcepten afspraken te maken met afnemers? Zo kan de positie van de varkenshouder in de keten versterkt worden. Met realistische en betaalbare voorwaarden en beloningen voor voorlopers.

Kunnen de meer landbouwgezinde partijen voldoende tegengeluid laten horen? Dat de BoerBurgerBeweging (BBB) een zetel in de Tweede Kamer heeft behaald, betekent toch dat 70.000 kiezers op de BBB hebben gestemd.

De koers van de varkenshouderij

Verkiezingen zijn belangrijk, maar dit jaar kunnen ze weleens van groot belang zijn voor de toekomst en koers van de varkenshouderij. Genoeg reden om als sector een collectief te blijven en het eigen plan op de agenda te houden: samenwerken aan een vitale sector. Zo houden we de regie in eigen handen. Want een formatie van een nieuw kabinet, linksom of rechtsom, heeft gevolgen voor de varkenshouderij.

Bron: ABABOntvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com